Вакансії в Польщі | Необхідні документи | Опис | Корисне! | ЛІЦЕНЗІЯ| Договір| Контакти

» Корисне!

Перед приїздом до Польщі

Можеш почати легально працювати у Польщі, якщо:

 • Маєш дозвіл на роботу,
 • Легально перебуваєш на території Польщі,
 • Підстава Твого перебування на території Польщі дає можливість Тобі на виконання праці, але це не може бути туристична віза або інший документ, який виключає можливість почати працю.

Дозвіл на роботу одержує у воєводському управлінні Твій майбутній роботодавець і вносить пов’язану з цим оплату (50 PLN – в разі дозволу виданого на строк до 3 місяців; 100 PLN – у випадку дозволу виданого на строк більший ніж три місяці). Після закінчення процедури роботодавець зобов’язаний вручити Тобі один екземпляр дозволу на працю.

Замість дозволу – заява роботодавця

Ти як громадянин України, маєш можливість працювати без дозволу, але не довше, ніж 6 місяців упродовж наступних 12 місяців і при умові, що:

 • Роботодавець напише заяву про намір надати Тобі роботу,
 • Зареєструє цю заяву в повітовому управлінні праці.
Отримай візу!

На підставі дозволу на працю або заяви, у польському консульстві (ППВА)мусиш клопотати про візу з метою виконання праці, яка дасть Тобі можливість легально виїхати і перебувати на території Польщі, а також легально працювати.

Не можеш легально працювати, якщо перебуваєш у Польщі на підставі:

 • візи, виданої з метою: туристичною (символ „01”), отримання тимчасової охорони („20”) або приїзду з гуманітарних причин, з огляду на інтерес держави або міжнародні зобов’язання („21”);
 • дозволу на тимчасове перебування, виданого на підставі ст. 181 абз. 1 Закону про іноземців від 12 грудня 2013 р.

Коли хочеш змінити роботодавця

Дозвіл видається на працю в одного роботодавця, на визначеній посаді і на період, вказаний у дозволі. Якщо з якихось причин Ти хотів би змінити роботодавця, мусиш одержати новий дозвіл на роботу в іншого роботодавця. Якщо Ти працюєш на підставі заяви роботодавця і хочеш перейти до іншої фірми, то теж мусиш мати заяву нового роботодавця, зареєстровану ним у повітовому управлінні праці. Зміна роботодавця натомість не вимагає одержання нової візи чи дозволу на тимчасове перебування, якщо строк дії документів, якими Ти володієш, ще не сплив.

ВАЖЛИВЕ!

Роботодавець може призначити Тебе на іншу посаду, що не визначена в дозволі на роботу, але тільки на період до 30 днів упродовж кален- дарного року і при умові, що протягом 7 днів повідомить у письмовій формі воєводу, котрий видав Твій дозвіл.

За нелегальну роботу загрожує штраф та виїзд з Польщі

Якщо працюєш у Польщі:

 • без дійсної візи або іншого документа, що дає Тобі право на перебування на території Польщі (наприклад, карта перебування),
 • маючи підставу для перебування, яка виключає виконання праці (дивись вище,
 • без необхідного дозволу на роботу,
 • на іншій посаді або інших умовах, ніж ті, що визначені у дозволі (за винятком періоду до 30 днів у календарному році), то це нелегальна праця.

Тоді Тобі загрожує штраф від 1 000 до 5 000 зл. та зобов’язання до повернення (покинути територію Польщі), а також заборона повторного в’їзду до Польщі або на територію інших держав Шенгенської зони (на період від 1 року до 3 років).

Покаранню у вигляді штрафу підлягає також роботодавець, який нелегально працевлаштовує іноземців. Додатково він несе витрати пов’язані з винесенням і виконанням рішення про зобов’язання іноземця до повернення. Передбачено значно вищі штрафи для роботодавця, якщо він підступом або шляхом використання службової посади схилив іноземця до нелегального виконання роботи.

Перш ніж приступиш до роботи

Роботодавець зобов’язаний укласти з Тобою письмовий договір і вручити Тобі один екземпляр. Перед підписанням договору Ти повинен мати можливість ознайомитись з його перекладом на зрозумілу для Тебе мову (це стосується іноземців, на яких розповсюджується обов’язок володіти дозволом на роботу).

Трудовий договір мусить бути укладений у письмовій формі – не пізніше ніж у день, коли Ти розпочав роботу. За невиконання цього обов’язку роботодавець підлягає штрафові до 30 000 зл.

Пам’ятай! Назва договору не визначає його характер! Залежно від змісту дозволу на роботу, а також умов виконання роботи, можеш бути працевлаштованим на підставі трудового або цивільно-правового договору (доручення, договору підряду, агентського 6 договору і т. д.). Цивільно-правові договори не гарантують Тобі права володіти правомочностями і користуватися привілеями, що випливають з Кодексу праці! Якщо виконуєш роботу під керівництвом роботодавця, а також у визначеному ним місці і часі, Він повинен укласти з Тобою трудовий договір, а не цивільно-правовий договір. Така ситуація має місце, особливо коли:

 • приходиш на роботу день за днем (або у визначені дні, коли працюєш на частину ставки),
 • робочі години визначає роботодавець (напр., у графіку або та- белі праці),
 • маєш обов’язок особисто виконувати роботу (не можеш висла- ти когось на заміну),
 • роботодавець або начальник дає Тобі доручення і наглядає за Твоєю працею.

У такій ситуації немає значення, як названо договір, важливим є спосіб його виконання.

УВАГА!

В укладеному договорі роботодавець обов’язково враховує розмір зарплати, визначений у дозволі на роботу, і виплачує Тобі зарплату щонайменше у цьому розмірі. У випадку заниження зарплати він має обов’язок її вирівняти разом зі збором на соціальне страхування і завдатком на податок на доходи.

Заява про страхування є обов’язком роботодавця

Роботодавець також зобов’язаний – протягом 7 днів – подати заяву про Твоє соціальне і медичне страхування, а також сплачувати внески на ці страхування. Це стосується ситуації, коли Ти працевлаштований не тільки на підставі трудового договору, але й у рамках цивільно-правового договору,тобто договору доручення або агентського договору. Не поширюється тільки на договір підряду. Завдяки страховці Ти маєш право на:

 • безкоштовне користування послугами закладів охорони здоров’я,
 • виплати з причини хвороби, догляду за дитиною, а також нещасного випадку на виробництві (напр., допомога у зв’язку з хворобою і по догляду за дитиною).

Роботодавець нараховує і сплачує з Твоєї зарплати внески на соціальне і медичне страхування, а також завдаток на податок з доходів. Роботодавець повинен сплачувати внески, а також завдатки на податок з усієї зарплати, яку Ти дійсно отримуєш. Неприпустимою є виплата всієї або частини зарплати без її оподаткування і сплати внесків.

Єдиний дозвіл (на перебування і роботу)

Якщо Ти маєш намір перебувати і працювати у Польщі понад 3 місяці, можеш клопотати про надання дозволу на тимчасове перебування і роботу, який видає воєвода. Видача такого дозволу відбувається у рамках одного адміністративного провадження і – на підставі одного документа – надає іноземцеві право як на перебування, так і на роботу в Польщі. У такому випадку не мусиш окремо клопотатися про дозвіл на перебування (візу), а Твій роботодавець – про дозвіл на роботу.

Ініціатива належить Тобі!

Заяву про надання дозволу на тимчасове перебування і роботу подає сам іноземець, а не роботодавець (як у випадку звичайних дозволів на роботу). До заяви Ти повинен додати висновок старости, що стосується можливості задоволення потреб у кадрах на локальному ринку праці, котрий одержує Твій роботодавець.

Обов’язки іноземця у випадку зміни умов дозволу

У випадку зміни умов працевлаштування, визначених у дозволі на тимчасове перебування і роботу, а саме:

 • втрата роботи у котрогось із роботодавців, вказаних у дозволі (у єдиному дозволі на тимчасове перебування і роботу може бути визначено кілька роботодавців),
 • зміна посади працівника,
 • зниження зарплати,

маєш обов’язок – протягом 15 робочих днів – у письмовій формі повідомити про ці факти воєводу, котрий відповідно змінить Твій дозвіл. Якщо воєвода такого повідомлення не отри- має – скасує дозвіл на тимчасове перебування і роботу.

30 днів на пошук нової роботи

Якщо Ти втратив роботу в роботодавця (роботодавців), вказаних у дозволі на тимчасове перебування і роботу, однак вико- нав обов’язок повідомити про це в письмовій формі воєводу, а тривалість Твого безробіття не перевищила 30 днів і була не більше ніж один раз у період дійсності дозволу – він не буде скасований. У період вказаних 30 днів Ти можеш пошукати нового роботодавця.

До часу продовження дозволу Ти працюєш легально

Заяву про продовження дійсності дозволу на роботу Твій роботодавець повинен подати у воєводське управління не пізніше ніж за 30 днів до закінчення строку дії дозволу. У випадку єдиного дозволу на тимчасове перебування і роботу таку заявку подає сам іноземець не пізніше ніж в останній день легального перебування на території Польщі. Якщо заяву про продовження дозволу на роботу або дозволу на тимчасове перебування і роботу у того самого роботодавця і на тій самій посаді подано у відповідний строк, робота іноземця на території Польщі є легальною – від дня подання заявки до дня, у якому рішення про продовження дозволу стане остаточним.

Що можуть контрольні органи?

Контроль за легальністю працевлаштування іноземців здійснюють інспектори Державної інспекції праці i службовці Прикордонної служби. Вони мають право:

 • перевіряти документи осіб, які виконують роботу і перебувають на території підприємства, а також допитувати,
 • вимагати від роботодавця пред’явити їм усілякі документи, пов’язані з працевлаштуванням іноземців, напр., дозволи на роботу, укладені договори чи докази подання заяви на соціальне страхування.
Де шукати допомоги?

Державна інспекція праці

У кожній з 16 окружних інспектур праці (у воєводських містах), а також у кожному з 43 територіальних відділів Державної інспекції праці (в інших більших містах) можеш одержати безкоштовну юридичну консультацію з трудового права і легальності працевлаштуван- ня. Консультації можна одержати особисто або по телефону (можливо у письмовій формі – надсилаючи до інспекції листа із запитанням). Інформацію на тему визначених днів і годин надання юридичних консультацій, а також номерів телефонів, по яких надається юридична консультація, знайдеш на інтернет-сторінці www.pip.gov.pl

Можеш теж подати до Державної інспекції праці скаргу на недотримання положень трудового права, а також техніки безпеки і гігієни праці.

Суд праці

Якщо підставою Твого працевлаштування є трудовий договір, у випадку конфлікту з роботодавцем маєш право домагатися виконання своїх вимог у суді праці. Провадження у такому суді є більш сприятливим для працівника (менш формальне), ніж у звичайних цивільних судах, котрі розглядають спори, що виникають з працевлаштування, на підставі цивільно-правових договорів (доручення, договору підряду тощо).

Неурядові організації

За юридичною допомогою, зокрема, що стосується виконання роботи в Польщі, можеш звернутись до деяких неурядових організацій. Вони надають іноземцям інформацію і пояснення на тему діючих у Польщі юридичних правил, а також юридичні консультації з індивідуальних проблем і допомагають знайти своє місце у Польщі. Деякі з них допомагають в оформленні офіційних справ, приготуванні документів і заяв, а також репрезентують іноземців в установах і судах. Представники цих організацій можуть теж бути для іноземців перекладачами.

Корисні контакти

Інформаційна лінія для мігрантів: 22 490 20 44 ( пон. - п’ят. в годинах 9-17).

За цим номером мігранти можуть одержати інформацію, що стосується умов перебування і роботи в Польщі. Інформація надається такими мовами: англійською, арабською, французькою, польською, російською, українською і в’єтнамською. Інформаційний портал для мігрантів: www.migrant.info.pl

Національний інтервенційно-консультаційний центр для жертв торгівлі людьми

Якщо:

 • Ти став жертвою шахрайства посередників, які посприяли Твоєму приїзду до Польщі, або маєш борг перед ними,
 • Тобі забрано особисті документи (напр., паспорт),
 • Тебе змушують до роботи в поганих умовах, Твою зарплату забирає хтось інший,
 • під час роботи за Тобою ведуть нагляд (напр., озброєні охоронці),
 • Ти не можеш вільно переміщатись поза годинами праці, Тобі заборонили контактувати з родиною у своїй країні,
 • Тебе шантажують або б’ють, то дуже ймовірно, що Ти став жертвою злочину торгівлі людьми.

У такій ситуації Ти можеш звернутися за допомогою до Національного інтервенційно-консультаційного центру для жертв торгівлі людьми, яким керує Фонд Ла Страда, тел. 22 628 01 20, тел. довіри: 22 628 99 99, www.kcik.pl, www.strada.org.pl

Якщо Тебе закваліфікують до Програми підтримки і охорони жертви/свідка торгівлі людьми, отримаєш (безкоштовно): розквартирування у безпечному місці, харчування і одяг, медичну допомогу, юридичну підтримку. Можеш також розраховувати на легалізацію перебування, якщо перебуваєш у Польщі нелегально.

Важливі державні установи:

Міністерство праці та соціальної політики www.mpips.gov.pl

Міністерство внутрішніх справ www.msw.gov.pl

Прикордонна служба www.strazgraniczna.pl

Управління у справах іноземців www.udsc.gov.pl

Міністерство закордонних справ www.msz.gov.pl

Неурядові організації, що надають юридичну допомогу іноземцям: Бюро міжнародної організації у справах міграції (IOM) у Варшаві; джерело інформації для іноземців – портал:

www.migrant.info.pl

Асоціація юридичного втручання www.interwencjaprawna.pl, тел.:+48 22 629 56 91,+48 22 621 5165

Гельсінський фонд з прав людини www.hfhr.org.pl, тел.: +48 22 556 44 66

Фонд розвитку „Крім кордонів” (FROG) www.frog.org.pl, тел.: +48 22 403 78 72, info@frog.org.pl

Фонд „Спасіння” www.ocalenie.org.pl, тел.: +48 22 828 04 50

Центр юридичної допомоги ім. Галини Нєць www.pomoc.prawna.org, тел. +48 12 633 72 23, e-mail: porady@pomocprawna.org

Ла Страда – Фонд проти тогівлі людьми і рабства - Національний центр для жертв торгівлі людьми www.strada.org.pl, www.kcik.pl, тел.: +48 22 628 99 99, +48 22 628 01 20

Посольство України у Республіці Польща:

Al. J.Ch. Szucha 7, 00-580 Warszawa

+48 22 629 34 46, +48 22 622 47 97

email: emb_pl@mfa.gov.ua

Ярослав Ціхонь/ Інформатор для працівників/ Варшава - 2015